Den 8-14/4 kommer vi att be för Gustav Knutsson, Daniel Ny och Björn Bergdahl.

Från Gustav Knutsson: Hej Daniel och nätverket.

Än en gång får jag möjlighet att välja ämnen för förbön.

Jag tackar för er omtanke, men vill samtidigt nämna att jag inte delar er tro på ett högre väsen som kan ha inflytande på vår verklighet. Men genom att ställa frågan om vad som verkligen är viktigt startar en process som påverkar oss. Därför vill jag ändå svara på er fråga:

Jag vill att Linköping i ännu större grad verkar i riktning för de Millenniemål som världssamfundet satt upp. Vi kan och bör ta ännu större ansvar för miljö och global rättvisa i våra beslut. Detta kan vara värt att be för.

I den mindre skalan vill jag att den ganska osynliga gruppen av särbegåvade barn får det stöd de behöver.