Den 27/5-2/6 kommer vi att be för Tommy Ählström och Kim Öhman.