Den 14-20/10 kommer vi att be för Andreas Ardenfors, Ann-Cathrine Hjerdt, Birgitta Ståhl-Öckinger och Almaz Abdulla.

Från Andreas Ardenfors:
Gärna!

Be för stora och spännande beslut som skall tas denna hösten
Be gärna för mig personligen och min familj

Tack