Den 21-27/10 kommer vi att be för Ellen Aguirre, Evelina Alsén, Jan-Willy Andersson och Jonas Andersson.