Den 28/10-3/11 kommer vi att be för Helena Balthammar, Anna och Björn Bergdahl och Roger Berzell.