Den 4-10/11 kommer vi att be för Jakob Björneke, Carina Boberg, Niklas Borg och Kärstin Brattgård.