Den 2-8/12 kommer vi att be för Rolf Edelman, Kristina Edlund, Monica Ericsson och Stefan Erikson.

Från Monica Ericsson:
Hej Daniel!
Jag skulle vilja att ni ber tillsammans med mig, att alla människor får ta del av sina Mänskliga Rättigheter. Mänskliga Rättigheter är instiftade av FN och är universella och dessa grundläggande rättigheter gäller alla oavsett vilket land man lever i, eller under vilket politiskt styre. Trots det finns det idag både barn, kvinnor och män som hålls som fångar utan att ha begått brott, och som behandlas som slavar i sitt eget hem, i sitt eget land eller säljs mellan länder. Jag skulle vilja att ni ber tillsammans med mig att alla människor ska få leva som fria människor och att vi alla får kraften, modet och viljan att behandla varandra som jämlikar.
Monica Ericsson

Från Rolf Edelman:
Daniel Giertz!

Tack för er omtanke.

Ni får gärna be för min mångåriga förhoppning att en tågtunnel skall skall vara möjlig att genomföra och därmed rädda Linköpings stadsmiljö och invånare från det förfall som en centralt placerad järnvägsbro skulle åstadkomma. Det är en ödesfråga för Linköping med konsekvenser långt in i nästa sekel!

mvh

Rolf Edelman